antička filozofija

aleksej sergejevič bogomolov

Aleksej Sergejevič Bogomolov Antičku filozofiju piše u doba sovjetskog totalitarnog režima u kom nije bilo dopušteno da se svet, otud i filozofija, posmatra drugačije nego u duhu istog, što je neposredno uticalo i na Bogomolova i njegova tumačenja antičke filozofije. Dijalektički materijalizam je filozofsko-teorijsko opravdanje sovjetskog režima, što bi značilo da sve treba posmatrati iz ugla dijalektičkog materijalizma, a u osnovi ove teorije je protivrečnost u suštini stvarnosti koju ne možemo da prevaziđemo, već moramo da naučimo da živimo s njom i mislimo u suprotstavljenim kategorijama. Bogomolov, budući vešt i pametan filozof, uspeo je da u svoje delo ugradi obavezni deo programa, a da to ne utiče na kvalitet materijala koji obrađuje. Bogomolov pronalazi dijalektičke suprotnosti u delima starih filozofa što čini njegovu Antičku filozofiju zanimljivim, korisnim i pouzdanim štivom za tumačenje ranih grčkih filozofa.

Knjiga uskoro izlazi iz štampe!

Aleksej Sergejevič Bogomolov (1927-1983), sovjetski filozof, doktor filozofskih nauka, univerzitetski profesor.

Pripremamo i sledeća izdanja: